Patron of The Seventh Gathering

Welcome from Kiingi Tuuheitia to The Seventh Gathering

To the tribal lands of Waikato Tainui 

Kingi Tuheitia photo 300x450.jpg

Kiingi Tuuheitia & Makau Ariki Atawhai 

 

Toia Tainui tapotu ki te moana

Maa wai e too, maa Whakatau e too

E whakarongo nei ki te taha o te rangi

He tarawai nuku he tarawai rangi

Puuhia te ahi ee nau mai e Taane

Ka kau taaua i te wai kia maatakitakina taaua

e te tini e te mano

Miiroi e Taane, koakoa e Taane

Ka turuturu haere te wai o te hika o Mahurangi

Patua ana mai te koomuri hau

Na runga ana mai o Waihiihii o Waihaahaa

Tuuruki tuuruki, paaneke, paaneke, haramai te toki

Haumi ee hui ee taiki ee

E ngaa Manuwhiri tuuarangi o te ao, ngaa Kotuku rerengaatahi

Koutou ko ngaa Mana ko ngaa Tapu ko ngaa Ihi

Koutou ngaa Wairua ora, ngaa Moorehu o koutou Tuupuna kua

riro ki Paerau  

Piki mai, kake mai, whakatau ki te Riu o Waikato.

Waha mai oo koutou mate tuatini kia taea te mihi, te tangi, te

poroporoaki      

Kotahi atu te koorero, whakangaro atu koutou ki te

puutahitanga o Reehua,

Haere ki te uukaipoo, ki ngaa tuupuna,maatua, e moe mai naa i

te aroaro o te Atua.

 

 

 

Kia tikina atu ngaa kupu ohaaki o tooku Tuupuna i a Potatau

Te Wherowhero te Kiingi tuatahi. Kotahi te koowhao te ngira e

kuhuna ai te miro maa, te miro whero, te miro pango, otiia ko

te mea ko te aroha.

Ahakoa ngaa aupiki me ngaa au heke o te waa

Maa te mahi tahi, maa te koorero tahi ka oti katoa ngaa mahi.

Koira te tuuaapapa o te Kiingitanga. Whaia ko te kotahtanga,

kei reira to taatou oranga

No reira kaare koo atu i taku whakamihi ki te kaupapa e

whakahuihui ana koutou.  Waiho ake maa tooku Maunga o

Taupiri ko tooku Awa o Waikato e whakatau atu i a koutou.

Maa te Atua i te waahi ngaro taatou katoa hei tiaki.

 

Pai Maarire 

Website of Waikato Tainui  Website of the Kiingitanga